نمای ساختمان و ویژگی های آن

نمای ساختمان و ویژگی های آن

بصورت کلی نماي هر ساختمان در شكل‌دهي به مجموعه شهري كه در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نماي يك ساختمان بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمان‌هاي شهر توجه شود، همگوني نماي شهري در مجموع از بين مي‌رود. و باعث میشود یکپارچگی شهری بویژه در شهر های تاریخی خدشه دار شود.

ویژگی نمای مناسب و نمای نامناسب چیست ؟

اگر بخواهیم بصورت مختصر در خصوص نماهای مناسب و نا مناسب صحبت کنیم میبایست به موارد زیادی توجه داشته باشیم که به اختصار و بصورت تیتر وار به شرح زیر میباشند: 1- ساختمان در چه منطقه جغرافیایی قرار دارد ؟ 2- ساختمان داری چند طبقه میباشد ؟ 3- از چه رنگهایی در ساختمانهای اطراف استفاده شده است ؟ 3- از چه رنگهایی در ساختمانهای اطراف استفاده شده است ؟ 4- نمای ساختمان ترکیبی است (مانند آلومینیوم و سنگ )ویا فقط از یک نوع ماده (مانند سنگ تراورتن )استفاده میشود؟ 5- نمای ساختمان کلاسیک ، مدرن ویا سنتی میباشد؟

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code